Wednesday, 30 November 2011

Permainan Bahasa

PERMAINAN  BAHASA

Nama permainan:  SUAI  KAGA ( KATA DAN GAMBAR)

Objektif :    Melalui permainan ini, murid diharap  dapat:
              Mengecam  perkataan yang bermula dengan huruf vokal  yang betul       
              dengan gambar.
Bahan :      Kad gambar dan kad perkataan.

Cara menjalankan  permainan:

1.       Guru perlu menyediakan dua set gambar dan perkataan.
2.       Guru memaparkan  gambar –gambar di papan putih.
3.       Murid di bahagikan kepada dua kumpulan.
4.       Setiap kumpulan di beri satu sampul  perkataan.
5.       Murid di kehendaki menampalkan  perkataan yang betul pada gambar yang dipamerkan.
6.       Kumpulan yang siap  dahulu dan mendapat markah tertinggi di
kira sebagai pemenang.

SET PERKATAAN


  a yam               u lar             i kan

  o tak                 e nam         u dang

  a pi                    e kor           o ren
 
   i tik                    e pal           o bor


makropengajaran

RPH bahasa melayu

Rancangan Pengajaran Harian
Mata pelajaran     : Bahasa Melayu
Kelas                   : tahun 2
Tarikh                 : 9/11/2011
Masa                   : 9.45am-10.15am
Bilangan Murid  : 3
Bidang Pelajaran : Suku kata digraf
Nilai :  patuh pada arahan, memberi perhatian, menghormati, bertanggungjawab

KBKK : menjana idea, menghuraikan, mengkategorikan, mengingat

Pengetahuan sedia ada : murid-murid sudah diajar tentang
1.    suku kata yang mengandungi kvk+kvkk

Objektif Pembelajaran/Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;

1.    membaca perkataan yang mengandung digraf ng, ny, kh, sy dengan lancar tanpa mengeja.
2.    membaca perkataan yang mengandung digraf ng, ny, kh, sy dengan tepat.
3.    menyebut perkataan yang mengandung digraf ng, ny, kh, sy berdasarkan gambar.
4.    menulis perkataan yang mengandung digraf ng, ny, gh, kh, sy berdasarkan gambar.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :
i)  set induksi
ii)  aktiviti   : menyanyi - penggunaan alat bantu – penggunaan  papan hitam – pengukuhan-lembaran kerja
iii) penutup : kesimpulan dan rumusan isi kandungan pelajaran
                                                                                                                              6

Langkah/
Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan /
Mencungkil Idea
(3minit)
Membaca perkataan yang mengandungi difgraf ng,ny,kh,sy
1.Guru memasang lagu a b c untuk menarik perhatian murid-murid.
2.Guru meminta murid nyanyi bersama-sama.
1.Murid mengikut irik muzik menyayi lagu sambil bertepuk tangan.
Stategik
Demostrasi

Sumber
CD lagu
Langkah 1
(4 minit)
Perkataan difgraf
1. Guru memperkenalkan
tajuk  pelajaran.
2. Guru menyenaraikan
beberapa  perkataan digraf ng, ny, kh, sy dengan menggunakan MSP.

1.Murid mengeja perkataan dengan bimbingan guru.
2.Murid mengeja dan menyebut sendiri.

Stategik tunjuk ajar
Langkah 2
(7 minit)
1.Guru memaparkan gambar perkataan digraf ng, ny, kh, sy dengan tayangan MSP.
-nganga        - bunga
-monyet         - nyamuk
-khemah        - syiling
2.Guru membaca murid mengikuti.
2. Guru tanya soalan.
- murid-murid bolehkan menyebut perkataan yang mengandungi digraf ng,ny, kh dan sy?
1.Guru membaca murid mengikut.
2.Murid-murid memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.
3.Murid menjawab soalan guru.

Pembelajaran Masteri

Soal jawab


Langkah 3
(7minit)

1.Aktiviti “Cantum dan Sebut” menggunakan kad-kad huruf.
i)Guru menyediakan Kad-kad huruf  lalu memasukkannya ke dalam kotak.
ii)Huruf ‘n’ di awal suku kata memang telah tersedia.
iii)murid mengambil 3 kad mengikut warna huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata seperti ‘ngan’, ‘nyet’, ‘ngis’, ‘nyak’ dan sebagainya
iii)Setelah selesai, murid dikehendaki mengeja dan menyebut suku kata tersebut. Jika murid dapat menyebutnya dengan betul, ganjaran akan diberikan.
. 2.Guru tunjuk cara menjalankan aktiviti ini.
i)Murid dipilih secara rawak.
2.Murid memilih 3 kad mengikut warna dan menggantungnya pada papan panel.

Inkuiri penemuan

Aplikasi
Idea
(6minit)

1.Guru menyediakan slaid ‘Power Point’. Aktiviti eja dan sebut berdasarkan gambar.
2.Aktiviti bertulis dengan menjawab lembaran kerja berkaitan apa yang dipelajari.
3.Guru menjalankan perbincangan dalam menyemak jawapan murid.
- Guru memastikan murid benar-benar faham akan pengajaran yang disampaikan.
- Guru memantau latihan pengukuhan yang dilakukan oleh murid supaya murid tidak bising dan melakukan kerja lain.
1.Murid dikehendaki menjawab soalan.
2.Murid menyiapkan  lembaran kerja.

Latih Tubi
Refleksi/
Penutup
(3minit)
Rumusan suku kata difgraf
1.Guru meminta murid membaca perkataan yang berkenaan.
2.Guru mengingatkan murid-murid supaya rajin belajar dan menyaipkan kerjarumah.l

1.Murid membaca suku kata bersama-sama.


                  LAGU BO CO DO FO

lagu ba ca da fa

ABC song

Wednesday, 19 October 2011

KELAS PEMULIHAN KHAS

JAWATAN KUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS
PERINGKAT SEKOLAH
PENGERUSI : GURU BESAR
NAIB PENGERUSI : GURU PENOLONG KANAN 1, ATAU
GPK HEM, ATAU
GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : GURU PEMULIHAN KHAS
AJK : 1. GURU BM TAHAP 1
2. GURU MATEMATIK TAHAP 1
3. KETUA PANITIA BAHASA MELAYU
4. KETUA PANITIA MATEMATIK
5. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
JAWATAN KUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS
PERINGKAT DAERAH
PENGERUSI : PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
NAIB PENGERUSI : PENOLONG PPD RENDAH
SETIAUSAHA : PENYELIA PENDIDIKAN KHAS DAERAH
AJK : PENGERUSI PROGRAM PEMULIHAN KHAS
MENGIKUT ZON
JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS
PEGAWAI KAUNSELOR DAERAH
(Boleh Disesuaikan Mengikut Keperluan Daerah)