Wednesday, 30 November 2011

Permainan Bahasa

PERMAINAN  BAHASA

Nama permainan:  SUAI  KAGA ( KATA DAN GAMBAR)

Objektif :    Melalui permainan ini, murid diharap  dapat:
              Mengecam  perkataan yang bermula dengan huruf vokal  yang betul       
              dengan gambar.
Bahan :      Kad gambar dan kad perkataan.

Cara menjalankan  permainan:

1.       Guru perlu menyediakan dua set gambar dan perkataan.
2.       Guru memaparkan  gambar –gambar di papan putih.
3.       Murid di bahagikan kepada dua kumpulan.
4.       Setiap kumpulan di beri satu sampul  perkataan.
5.       Murid di kehendaki menampalkan  perkataan yang betul pada gambar yang dipamerkan.
6.       Kumpulan yang siap  dahulu dan mendapat markah tertinggi di
kira sebagai pemenang.

SET PERKATAAN


  a yam               u lar             i kan

  o tak                 e nam         u dang

  a pi                    e kor           o ren
 
   i tik                    e pal           o bor


No comments:

Post a Comment